ibrahim temo

dr. ibrahim temo (1865-1939) manastır vilayeti strugalı türk-arnavut (sonradan romanya vatandaşı) göz doktoru ve yenilikçi fikir adamı. kuleli askeri idadisinde öğrenim gördükten sonra 1888'de mekteb-i tıbbiye-i şahane'ye girmiştir. ittihat ve terakki cemiyeti'nin kurucularından biridir. gençliği ve öğrenim yılları mücadele içerisinde geçti. 1895'te romanya'ya geçti. burada da bir süre hürriyetin istihsali için çalışanlar ile irtibatı oldu. 1908'de ii. meşrutiyet'in ilanı ile istanbul'a döndü ise de umduğunu bulamadı. ona göre ittihat ve terakki hareketi artık değişmişti.

anıları ittihat ve terakki anılarım adında kitaplaştırmıştır. ayrıca büyük bir atatürk hayranı olan temo 1937'de atatürk'ü n'için severim adında bir broşür de yayınlamıştır.

anıları "dahili ve harici vatanda inkılap ve ilmi irfan için çalışan tıbbiyelilere" şeklinde bir ithaf ile başlar.

içerik kuralları - iletişim