beşeri tıbbi ürün.bir maddenin ilaç sayılması için :

sağlık Bakanlığı (veya ülkenin sağlık politikasına göre hangi kurumsa) onayı olmalı.

tedavi, teşhis ya da profilaksi amaçlarından en az birisi için kullanılıyor olmalı.(bkz:yeni ilaç geliştirme fazları)
Farmakoloji hocamızın çok güzel bir sözü vardı bunun için ;"İlaçlar uygun dozlardaki zehirlerdir."