ilk geçiş etkisi

ilk geçiş etkisini önlemek için fitil suppozituar, dilaltı gibi ilaç uygulama yolları var. çünkü bu bölgelerin kanlanımı karaciğere uğramadan direk sistemik dolaşıma katılır.
(bkz: presistemik eliminasyon)
ilaçların !oral! yoldan alındığı vakit barsaklardan emildiğinde karaciğerde metabolizma olması sonucu kana geçen ilaç miktarının alınan miktardan daha düşük olmasına neden olay olay. bu nedenle bu ilaçların oral formu diğer formlara göre daha yüksek dozda olmak zorundadır. `biyoyararlanım`ı azaltır.
en sık karaciğer olmak üzere akciğer ve bağırsak mukozasında da görülebilen olaydır.

içerik kuralları - iletişim