inancın ne diye sorulması – Tıbbiyeli Sözlük
Sorulması olmasa da ısrarı suçtur."madde 115- (1) cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir. "edit: hayırdır kardeşim yasayı mı beğenmedin :) hatırlatayım. yasal düzenleme yapan herhangi bir kurumda herhangi bir görevim bulunmamakta.