infamia (şerefsizlik) durumu

bir kişinin toplum içinde saygıdeğerliğini yitirmesidir. roma da böyle bir duruma düştüğü kabul edilen kişinin gerek kamu, gerek özel alanda hakları kısıtlanmaktaydı. seçme- seçilme hakları olmaz, hukuki işlemlerde temsilci olamazlar, davalarda tanık olamazlar, davalı-davacı olmak hakları bulunmazdı. miras hukukuna göre vasiyetle mal verildiğinde bu hakları itiraz edilebilirdi.
infamia durumu; toplumca onur kırıcı, bayağı görülen, küçümsenen davranışta bulunanlar ve iki kadınla aynı anda nişanlananlar, askerden kaçanlar olmak üzere iki biçimde ortaya çıkmaktaydı.
şerefsizlik (infamia) bir kimsenin dürüst, namuslu bir insan gibi davranmamasından ötürü aleyhine açılan davalardan dolayı mahkum edilmesine bağlanmış bir müeyyide olarak da ortaya çıkabilmekteydi. kamu suçlarından ya da bir takım özel suçlardan dolayı hüküm giyenler, iyi niyete dayanan bazı hukuki ilişkilerde haksız davranışlarından ötürü haklarında dava açılıp mahkum olmaktaydılar.
aaa!!!! arkadaşlar bakın eski sevgililerimizin ne mal olduğunu anlatan durum taa roma dan beri varmış aslında.
alevilikteki düşkünlük kavramını hatırlatan sosyal ceza.

içerik kuralları - iletişim