inönü üniversitesi bilimsel araştırma topluluğu (inübat) – Tıbbiyeli Sözlük
iNÜBAT bir grup İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından üyelerinin  öğrencilik  yıllarında  bilimsel  araştırma  ve  etiği  hakkında  bilgi  sahibi olmasını  sağlamak; üyelerini öğretim  üyeleri  ile  beraber  çalışarak;  bilimsel araştırma,  anket,  poster  çalışmaları  yapmaları  için  güdülemek; yaptığı  bilimsel  ve sosyal  çalışmalarla;  İnönü    Üniversitesini  ulusal  ve  uluslar  arası  platformlarda  en  iyi  şekilde temsil etmek ve üniversitenin tanınmasına

katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.İnübat :

 Tıp  bilimini  ve  sanatını  öğrencilere  sevdirmek,  pratik  faaliyetlerle  mesleki  gelişimlerine katkıda  bulunmak  için  çalıştay,    kongre  ve  benzeri  faaliyetler  düzenler.Üniversitemiz  öğretim üyeleri  danışmanlığında  üyeler  araştırma  ve  projelerde  yer  alır.Kongre  düzenler  ve  diğer üniversitelerin  bilimsel  etkinliklerine  katılır.Tıp  bilimine  katkıda  bulunmak  amacıyla  ilgili  kişi ve  kuruluşlarla  ilişkiler  kurar,  bu  konularda  konferans,  seminer  ve  söyleşiler  düzenler. Faaliyetleri  sırasında  İnönü    Üniversitesi  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı’nın yönergesine  ve  tüzüğüne  uyar.Bu  amaç  ve  faaliyetler  dışında  tanıtım  ve  sosyal  etkinliklerde de bulunur.
bu yıl beşincisini gerçekleştirecekleri ulusal tıp öğrenci kongresi'nde`mikrobiyata` konusuyla karşımıza çıkacak topluluk. kongrenin tarihi ise 27-29nisan.