inositol trifosfat

hücre içi depolardan sitoplazmaya ca+2salınımını uyaran bir hormon, fosfolipaz c yi aktive ettikten sonra hangi molekülü hücre içi haberci molekül olarak kullanır

içerik kuralları - iletişim