isâr

kendi ihtiyâcına rağmen sâhip olunan nîmetlerden vazgeçerek onları dahî infâk edebilmenin fazîlet ve seviyesine ulaşabilmektir.
arapça bir kelime olan isar ‘benim değil onun olsun, bende var onda da olsun, bende yok onda olsun, onda yok bende de olmasın’ demektir

içerik kuralları - iletişim