isa ve horus benzerliği

hakkında şöyle bir benzerlik vardır.

sadece horus ile isa benzememektedir. dinler tarihinde bu gibi benzerlikler vardır örneği çok. tanrı’nın oğlu bakire doğum çarmıha gerilme hepsi neredeyse birbirleriyle örtüşüyor mesela;

firigya'nın attis'i, 25 aralık'ta,bakire nana'dan dünyaya geldi. çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra dirildi.hindistan'ın krişna'sı bakire devaki'den,doğumunu müjdeleyen bir yıldızla birlikte dünyaya geldi. havarilerine mucizeler gösterdi, ölümünden sonra tekrar dirildi.

yunanistan'ın dionysus'u, 25 aralık'ta bir bakireden dünyaya geldi. gezgin bir öğretmendi,suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. "kralların kralı","tanrı'nın sevgili oğlu", "alfa ve omega"gibi birçok isimle anıldı. ölümünden sonra yeniden dirildi.

pers'li mithra, 25 aralık'ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı ve onlara mucizeler gösterdi.ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı ve yeniden dirildi. "gerçek" ve "ışık" gibi birçok farklı isimle anıldı.ilginçtir ki, mithra'nın kutsal ibadet günü pazar'dı.
görmek isteyen gözler için nice ibretler olan benzerliktir. isa'nın tamamen uydurma bir figür olduğunu, gerçekte hiç varolmadığını düşündürür. tarih kayıtlarında isa adına rastlanmaması da bu düşünceyi doğrular.*

12 havari demişken, bu sayının yusuf'un 12 kardeşinde, ali'nin dahil olduğu 12 imamda da bulunduğunu dipnot olarak geçelim. pek tabi 12lik çatal bıçak takımlarıyla bizde de bulunuyor*

edit: bugün girdigim 12. entry olmuş sübhanallah.
ıslamdaki pek çok durum da sümer mitleri ile uyumludur mesela.
miraç olayı gibi.

içerik kuralları - iletişim