isis

kardeşi osiris ile evli olan antik mısır tanrıçası. osiris ile beraber yönetimde bulunurlar. beraber ölüleri yargılarlar. hayat verirler
ayrıca firavunları meme ile beslediği resimleri görülmüştür. ana sıfatına sahip ilk tanrıçalardan. hristiyanlık'taki bakire meryem'in mitolojik karşılığı.
insanlığın zihnine kazınmış olan bilinçaltı ana figürünün izdüşümü olan hayat kaynağı, bereket vesilesi tanrıçalardan en ünlüsü. ana tanrıçaların mısır versiyonu. mısır'daki ismi aset veya eset, roma dilindeki adı isis. friglerin ana tanrıçası matar (mother'a benziyor), atinalılar'da cecropian minerva, kıbrıslılar'da papien venüsü, giritlilerde diana, sicilyalılar'da korkunç proserphine, elevsisliler'de ceres, kimilerince juno, bellona, hecate, ramnusie; versiyonu çok çünkü kökeni aynı. bütün diğer tanrıçalara benzeseler de bunlar ana tanrıçalardır, en büyükler, kaynak olanlar. babil'deki tezahürü iştar anadır. en son tezahürü meryem ana olsa gerektir.bir anne arketipi tezahürüdür bütün bunlar, hepsi tamamen aynı özelliklere sahip olmasalar da hepsinin ortak yönleri vardır. toprakla bağlantılı olan yönleri hem berekete hem de ölüme ilişkindir. hayat kaynağıdır ve o hayat kaynağına geri döneceğizdir, karanlığa. tarla, bağ-bahçe, vaftiz kabı, bereket boynuzu (isis'te de görürüz, içinde yuvarlak şekilde ay simgesi de vardır, ay da bir tanrıça sembolüdür, ay almanca hariç cinsiyetli dillerde dişildir; luna. aslında aydan çok sirius yıldızıdır isis'te bu yuvarlak, ama ay ile ilişkilendirimiştir de.), çanak yaprak, vazo şekilleri gibi doğuma ilişkin; ejderha, yılan, balık, cadı, tabut, mezarlık gibi karanlığa geri dönüşe ilişkin simgelerle de karşımıza çıkar. onun dışında ağaç, su, mavi, oval şekiller, dört rakamı da anne-tanrıça sembolleridir. dört rakamı tamamlanmışlığa işaret eden dişil bir sayıdır. ayrıca (bkz: eşkenar dörtgen). bütün bu olumlu ve olumsuz yansımaları kendilerini tanrıçalarda gösterir. bereket veren dişil tanrıçalar vardır; kibele, demeter gibi. yıkıcı olanlar vardır lilith gibi.

bunlar annenin ikircikli yapısına değindir, hem aydınlık hem karanlıktır, hem hayat verendir hem de ölünce dönüleceği düşünülen. bu kadar fazla etkili olmuş olması doğaldır, herkesin annesi vardır, herkes annesinin hayatından bir parça taşır.

içerik kuralları - iletişim