iskemik dokuda hasarlanmış hücrelerin korkulu rüyası. iskemiye uğramış bir dokuda/organda reversible ve İrreversible hasarlanmış hücreler bulunur. İrreversible hasarlı hücrelerin membranları zedelenmiştir. dokunun yeniden kanlanmasıyla kandaki kalsiyum iyonları hasarlı membrandan hücre içine dolar. ee kalsiyum haliyle içeriye girince endonükleaz, fosfolipaz, proteaz, atpazları aktive eder ve gelsin nekroz. yani bir nevi yeniden kanlanan dokudaki hücrelerin ölmesi hızlanıyor.not: kalsiyum girişi, reperfüzyon hasarı oluşması mekanizmasında ilk sırada yer alıyor. başka birkaç sebep vardı ancak şu an hatırlayamıyorum.
iskemik kalmış dokulara taze kalsiyum sağlanması ve bu kalsiyumun hücre içine dolmasının yanında taze oksijen sağlanması ve bu oksijenden özellikle inflamatuar hücrelerce yoğun bir şekilde süperoksit radikalleri oluşturulmasının da patogenezine katkı sağladığı olay.birkaç şey daha vardı ama sanki.