ittihat ve terakki cemiyeti – Tıbbiyeli Sözlük
Osmanlının sonlarında etkin partidir.ilk başlarda bence güzel işlere imza atmışlar lakin savaşlar konusunda yanlış hamleler yapmışlardır.gazi Mustafa Kemal Atatürkün Çok güzel analizci ve ileri görüş yeteneği,bu oluşumdan çıkmasını sağlamıştır.bir darbeyle ya da padişahyı indirmek yetmiyor,yetmemiş.sonrası da önemli.

He o Zamandan bu yana bir şey değişmemiş aga.seçim dönemleri hep partilerin kavgası birbirilerine laf söylemsiyle geçiyor.ittihat dönemine bak,araştır,oku.lakin tek bir parçasına bakma.öncesini,yaşanan olayları bir yapılandır sonra ittihat dönemini oku.kimse masum değil,kimseyi mükemmel görme hatta mümkün olabildiğince tarafsız bakmaya çalış.mutlu olacak ve sağlıklı bilgiler edineceksin.son olarak tıbbiyelilerden korkulur agaSwh
2. abdülhamid'in uyguladığı sert yönetimin kaldırılması gerektiğini düşünen bir grup askeri tıbbiyeli genç tarafından kurulmuş siyasi oluşum. özellikle balkanlarda giderek etkili olmuştur. mustafa kemal de başlangıçta kuruluş fikirlerinden etkilenerek üyesi olmuş, lakin daha sonradan görüş ayrılığına düşüp ayrılmıştır.

denge siyaseti ve panislamizm silahı ile 33 sene imparatorluğu ayakta tutan 2. abdülhamid'i tahttan indirmişlerdir. alman hayranlığı ve kaybedilen toprakları geri alma hevesi ile bitap düşmüş orduyu 1. dünya savaşına sokmuş, devleti 10 senede sevr antlaşmasını imzalayacak noktaya getirmişlerdir.

vatan hainiydiler diyemem ama tecrübesizlikleri ve hayalperestlikleri yüzünden bir devletin yıkılmasına sebep olmuşlardır.
ittihat ve terakki cemiyeti, dağılan türk imparatorluğu'nu kurtarmak amacıyla ve ikinci abdülhamit'in müstebitliğine bir tepki olarak "kabe-i hürriyet" olarak da bilinen türk imparatorluğunun en önemli şehirlerinden selanikte merkezlenmiş, tıbbiyelilerce kurularak memleket sathına yayılmış yurtsever bir cemiyettir.1 numaralı üyesi yine vatanperver, hamiyetli, cesur bir tıbbiyeli olan dr. ibrahim temodur.gazi mustafa kemal atatürk, daha önceden şam'da ve makedonya'da faaliyet göstermiş olan, kendi kurduğu vatan ve hürriyet cemiyeti ile sonradan ittihat ve terakki cemiyetine katılmıştır.okuduğum ve edindiğim bilgilere dayanarak bu cemiyetin tarihini ikiye ayırmak mümkündür:i)tıbbiyelilerce teşkil edilen cemiyetin hürriyetin istihsali (eldesi) için çalışılan kuruluş dönemiii)ikinci meşrutiyet'in ilanından 5-6 yıl sonra cemiyetin içindeki goygoycu güruhun yavaş yavaş idareyi ele alması ve hayalperest politikalar. bu devrede ittihat ve terakki'nin asıl ruhunun kaybedildiğini düşünüyorum. burada kendilerine ters düşenleri uzaklara atamışlardır.işte, genç mustafa kemal de yeni merkez ile ters düştüğünden trablusgarp'ta görevlendirilmiş, yine de büyük bir görev şevki ve vatan aşkı ile orada şeyh mansur isyanı'nı bastırmıştır.bu cemiyetin en büyük sınavlarından biri de 31 mart vakasıdır.ittihat ve terakki cemiyeti kadroları, nihayetinde cumhuriyet idaresine geçişi sağlamışlardır. bu sebeple bu eski cemiyete hissedilen düşmanlık, aslında perde arkasında cumhuriyet'e, inkılaplara ve ulus devlet yapısına olan düşmanlığın apaçık bir tezahürüdür.
denge siyaseti ve panislamizm silahı ile 33 sene imparatorluğu ayakta tutan 2. abdülhamid'i tahttan indirmişlerdir.))biri bunu yazmış haykırdım gülmekten))gençler biraz tarihte okuyalım popüler safsatalara kanmayın))