jus gentium

latince milletler hukuku anlamına gelen jus gentium aşağıdaki kurallar başta olmak üzere devlet-devlet ilişkilerinde riayet edilmesi gereken kurallardan oluşan bir uluslararası hukuk dalıdır.

ilan edilmiş savaş ve benzeri durumlar dışında diğer ülkelere saldırmamak
ateşkes, barış anlaşması ve ülke sınırlarına riayet etmek
yaralı gemilere ve bu gemilerdeki kişilere yardım etmek
korsanlığa engel olmak ve korsanlıkla mücadele etmek
savaş esirlerine özenli davranmak
elçilik ve diplomatları korumak
suçluların iadesine dair anlaşmalara riayet etmek
kölelik ve köle ticaretini yasaklamak (bu maddede yer alan köle ticareti tanımı fuhuş amaçlı olarak zorla çalıştırılan kadın ve çocukların ticaretini de kapsar)
jus gentium ve jus inter gentes uluslar arası hukukun iki ana dalını oluşturur.

içerik kuralları - iletişim