kâfî şeklinde iki şapka ile yazıldığında mânâsını daha doğru veren kelîme.

edit: semantics, syntax, linguistic morphological analysis gibi pek çok dilbilimsel çalışmada zırcâhil olan türk dil kurumu, herhangi bir kelîmenin doğrusunun ne olduğu, evolüsyonu, komparatif perspektifleri, orijini ve lokal popülasyonlarda kabûl raddesi hakkında yetkin ve tek referans değildir. türk dil kurumunu her haltta fetvâ merkezi gibi kullanmayı bırakırsanız entelektüel sağlığınız için iyi bir iş yapmış olursunuz. hâlihazırda kâfî, türkçe bir kelîme de değildir. lingüstik mevzûlarda başınız her sıkıştığında deli divâne gibi buraya başvurmak yerine oturup düzgünce lingüistik literatürünü ve historik dizinleri araştırın. kâfî sözcüğü, orijinini barındırdığı dile uygun olarak kâfî şeklinde yazılır. arabik ve islâmî literatüre âit teknik makâlelerde de ekserîyâ kâfî olarak görürsünüz. islâmî teknik bilgilere vâkıf veyâ âşinâ olmadığınızdan onları da bilmezsiniz siz şimdi. türkçede bulunan i ile arapçada î, mânâları bakımından kesinkes aynı noktaya tekâbûl etmez.