kadın olmanın caiz olmaması

yakında verilmesi beklenen fetvadır.

but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl..

sözlerini anımsatandır. bak mesela bu şarkıda ne diyor, erkekler dünyası, sonrasında erkeklere güzelleme yapılıyor fakat ne diyor, azizim, en sonunda? erkek, kadını olmadan bir hiçtir.

editus: boşverip şarkının güzelliğinde kaybolalım sadece. *
böyle bir fetva pekala verilebilir. verilmiş de olabilir.

"bize ma'mer ibn râşid, hemmâm ibn münebbih'ten; o da ebû hureyre(r)'den; o da peygamber(s)'den bu tarzda haber verdi; yânî: "eğer israil oğulları olmayaydı et kokmazdı, havva ana­mız olmayaydı kadın cinsi, zevcine-eşine-hıyanet edip aldatmazdı" buyur­duğunu rivayet etti"

sahihi buhari enbiya 1 / 5
http://enfal.de/buhari/
türkiye’de islamda kadın olmanın özeti niteliğindeki başlık.ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
bu fetva da güzel olur ama benim favori fetvam şudur

acaba islam dinine göre böyle bir şey olabilir mi diye üzerinde düşünülmesi gereken sorunsal.
ben objektif olarak yazayım. yorumu okuyucular kendi vicdanlarına sorarak kendi içlerinde yapsınlar.
*şeriatta miras hukukunda kadın evlada biçilen pay: “allah evladınız hakkında erkeğe, iki kız hissesi vasiyet eder." (nisa)
*bir olayda kadının şahitliğinin 1/2 erkek şahitliği değerinde olması: “…erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. iki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın da olabilir. ” (bakara)
islam dininin kurallarına göre kadın ve erkeğin toplumsal ağırlığının, bu ayetlere bakılarak, eşit olmadığı kesin bir dille belirtilmiştir. bu, kadın olmak islam'a göre caiz değildir anlamına gelir mi orasını bilemem.
diğer tek tanrılı dinlerde kadın olmanın caiz olmaması gibi bir durum açık değildir. pagan dinlerde ise tanrıçalar sayesinde neredeyse erkek olmak caiz değildir.*
eski türkler'de kadın olmak ile erkek olmak arasında bir fark yoktu. arap seyyah ibn fadlan belli bir dini olmayan ve spiritüel ve pastorel bir yaşama adapte olmuş oğuzların kadınlara eşit davrandığını ve kadın ve erkeğin aynı odada yan yana oturduğundan, bahsetmişti. bu seyahatnameyi (ben bir 7-8 yıl öncesinde okumuştum) okursak oğuz türkleri ile devrin müslüman arapları arasında kadınlara bakış açısı arasında derin bir fark görebiliriz.
erkek olarak doğmuşsanız varlığı şüphe götürmeyen durum. yani kusura bakmazsanız, hatta bakabilirsiniz de, sonradan kadın ya da erkek olmak caiz değildir.


onun dışında iki kız çocuğu olanın cennetlik olduğu, cennetin annelerin ayakları altında olduğu, dünyada iyilik etmek sıralamasında annenin babadan üç kere önde olduğu hükümlerini salık veren dinin kadınlara acımasız ya da haksızlık eder bir yerde bulunduğunu söyleyemeyiz.

aslında, islam’ın sosyolojisini, felsefesini genişçe ve yeterli derinlikte tanımadan, bunlara hakim olmadan hiçbir yargıyı ortaya süremeyiz. şöyle ki bizim dünyamızda, mantığımızda yer etmeyen kavramlarla düşünür müslüman kişi.

örneğin üstünlüğün takvada olması, üstünlük kavramının da bu düşünce yolunun* yolcuları olmayanların bilemeyeceği ya da kabul edemeyeceği gerçeklere dayandığı bir bağlamda anlam ifade eder.

*: burada islamı bir düşünme yolu olarak ele aldık. merak edenler “ismet özel-taşları yemek yasak” eserini inceleyebilirler.

içerik kuralları - iletişim