kalsiyum

uzun süredir tıbbi entry girmediğimi fark ettim.dolayısıyla şu güzel bilgiyi sizlerle paylaşarak buna bir son vermek istedim:

kalsiyum hücre membranları için çok önemli bir katyondur,membran fosfolipitlerine bağlanarak membranda destek görevini üstlenir.ancak aynı zamanda hücre membranının sodyum geçirgenliğini de ayarlar.sodyum normalde hücre dışı bir katyondur ve hücre membranındaki sodyum-potasyum-kalsiyum pompalarıyla hücre dışındaki konsantrasyonu korunur.ancak hipokalsemilerde bu konsantrasyonu korumak için gerekli olan kalsiyum miktarı düşük olduğu için hücre içerisinde sodyum girişi artar ve bu da dokuların uyarılabilirliğini artırır ve bu yüzden de hipokalsemilerde tetani,kas krampları görülür.hiperkalsemilerde ise durum tam tersidir.yüksek miktardaki kalsiyum sodyumun hücre içerisinde geçişine izin vermediği için dokuların uyarılabilirliği azalır.bunlardan biri de miyokard dokusudur.miyokardın uyarılabilirliği azalınca da qt uzaması görülür.
metabolizması başlıca pth, kalsitonin, d vitamini tarafından düzenlenen ve östrojen, gh, kortizol, tiroid hormonları gibi birçok faktörden etkilenen, vücutta en fazla bulunan mineraldir.
simgesi ca dır. 2a toprak alkalileri grubundaki yer alan metalik elementtir. atom numarası 20 olup, bağıl atom kütlesi 40,078 dir. ismi latince’de ’kireç’ anlamına gelen ‘calx’ sözcüğünden gelmiştir.

organizma’da en çok bulunan minerallerden biridir. iskelet yapısında hidroksi apatit olarak bulunur. kalmodulin, kalsiyumu taşıyan proteindir. protein kinaz tarafından aktif hale gelir, her kalmodulin 4 adet kalsiyumu taşır.
kalsiyumun fonksiyonları
-kemik ve diş oluşumu
-kanın pıhtılaşması
-kas kontraksiyonu
-sinir sistemi
- hücre duvarı geçirgenliği
- enzim aktivasyonu

ca ve p metabolizmasını düzenleyen hormonlar;

-parathormon
-kalsitonin
-kalsitrol

kalsiyum ve kalmodulin tarafından düzenlenen enzimler ;

- adenilil siklaz
-ca’a bağımlı protein kinaz
-ca-mg atpaz
-ca-fosfolipide bağımlı protein kinaz
-döngüsel nükleotidfofsodi esteraz
-glikojen sintaz
-guanilil siklaz
-nad kinaz
-fosfolipaz a2
-fosforilaz kinaz
-fosfoprotein fosfataz 2b
-pirüvat karboksilaz
-pirüvat dehidrogenaz
-pirüvat kinaz
-miyozin kinaz
çizgili kaslarda sarkoplazmik retikulumdan salınan troponin c ye bağlanan madde

içerik kuralları - iletişim