kanun boşluğu

eğer tüm yazılı medeni hukuk kuralları arasında, hâkimin önüne gelmiş somut olaya uygulamaya elverişli emredici veya tamamlayıcı hiçbir hüküm yoksa, o zaman ortada bir kanun boşluğu bulunduğundan söz etmek gerekir.

**eğer boşluk varsa örf ve adet yani teamüllere bakılır ki bu da medeni kanun 1. maddesinde geçer (özüyle ve sözüyle). eğer örf ve adet hukukunda boşluğu dolduracak nitelikte bilgi eldee edilemezse hakim kendisi kanun koyucuymuş gibi davranarak boşluğu doldurur.

içerik kuralları - iletişim