karsinoma in situ

bazal membranı geçmemiş, yani invazyon yapmamış karsinom.

tnm evreleme sisteminde tis olarak gösterilirler..
bazı tis lezyonlar özel isim alır. örnek:bronkoalveolar karsinom , akciğer adeno ca nın in situ halidir.

içerik kuralları - iletişim