kayser-i rum

roma `kayser`i anlamına gelen kelime, istanbulun osmanlı topraklarına katılmasının ardından osmanlı padişahları tarfından kullanılan ünvan.
rum un(anadolu un) sezarı anlamına gelen ünvan. özellikle kanuni ve fatih tarafından avrupa ile olan yazışmalarında çokça kullanılmıştır.
rum anadolu değil roma demektir.devlet-i aliyye (dünya devleti tr.) bir roma imparatorluğu ekolü olduğundan bu ünvan ıı.mehmed tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

caesar of rome (eng)
kapadokya kralı roma ımparatoru'nun onuruna kayseri şehrine kaisareia adını verıniştir. kapodokya krallığının da başkenti kaisseria olduğu için kayseri şehrine erciyesin kenarı kaisseria denmişmiş.

içerik kuralları - iletişim