bu ikisini aynı anda öğrenmemek lazım.

birçok defa hangisi hangisiydi diye düşünmüşlüğüm var. halen de karıştırıyorum.
meningoiritasyon bulguları...

`menenjit`,`meningokoksemi`,`subaraknoid kanama` gibi durumlarda görülebilir..

sensitivitesi oldukça düşük olmasına rağmen(%5-20) spesifitesi nispeten daha yüksek olan(%70) testlerdir..
"Kernig Kalçayı büküp(fleksiyon) bacağı kaldırmaya(ekstansiyon) çalışınca diğer bacağın da fleksiyona gitmesi;
Brudzinski Başı öne eğince(fleksiyon) bacakların bükülmesi(fleksiyon)." şeklinde ilk harflerini kullanarak hatırladığım testler.
İkisinde de sonuç bacakta fleksiyon, farkları brudzinskide başı, kernigde kalçayı fleksiyona getiriyosun bunu tetiklemek için.