kılıç

uzun ve yassı bir biçimde, iki ya da tek kenarı keskin olan kesici bir silah..

teknikten tekniğe, kültürden kültüre yapısı değişkenlik gösteriyor olup çakmaklı tüfeklerin askerler tarafından kullanılmaya başlaması ile birlikte yerini süngülere bırakmıştır..

tahta, bronz, obsidyen gibi bir çok malzemeden yapılmıştır..
şekil itibariyle doğu kültürlerinde yassı bir halde iken batıya doğru ilerkedikçe düz ve uzun bir hal almıştır.. silah şeklinde kültürlerin askeri yapılanması da önemlidir.

claymore adlı düz ve uzun olan kılıç tam bir piyade silahı iken , eğri olan kılıçlar süvariler için önemli bir silah olmuştur..bir claymore.
eski türkçe'de kır-ınç sözünden kılınç şekline oradan da kılıç haline dönüşmüştür.
tarihte pek çok uygarlık kendine göre kılıçlar yapmıştır. çoğu zaman bu kılıçlar düz ilerleyip ucunda sivrileşen metal parçalar şeklindedir. romalıların gladiusu, almanların iki elle tuttuğu uzun kılıçları veya islam devri arapların kılıçları da hep bu şekildedir.
eğri veya orağa benzeyen kılıçlar antik dönemde mısır ve çin gibi pek çok coğrafyada görülmüştür. bununla birlikte 1800'lerde avrupa ordularında da popüler olan süvari kılıcı başta olmak üzere modern anlamdaki eğri kılıçların atası orta çağda orta asya'dan islam uygarlığına tanıtılmış olan eğri uçlu türk kılıcıdır. dolayısıyla bizim yanlış olarak orta doğu kılıcıdır diye addettiğimiz eğri kılıçlar aslında selçuklular ve oğuz atabeyleri tarafından kullanılan haçlı seferleri sırasında iş gören türk kılıçlarından başka bir şey değildir.

içerik kuralları - iletişim