görsel
Ben 0 numarayı seçiyorum hangi dalmış acabaedit:başlık başıma kalmış gene
1. halk sağlığı, farmakoloji

2. derma, ftr, mikrobiyoloji

3. psikiyatri, çrs

4. göz, radyoloji

5. kardiyo, göğüs

6. nöroloji, enfeksiyon

7. dahiliye, pediatri

8. adli tıp, acil tıp

9. genel cerrahi, göğüs cerrahisi

0. beyin cerrahisiunutulan branşlar alaturka kullansın