kişisel sanrıları bir olguymuş gibi anlatma hastalığı

gerçekten kopuş, temelsiz ve yanlış bilgi, bir fikrin böyle olduğunu herkese dikte etme, aksini delilleriyle ortaya koyan insanları dinlememe başta alaya alma ancak delilleri duydukça, aşırı sinirlenme ve öfke nöbetleri geçirme hastalığın semptomları arasındadır.

yaşa, ortaya konan iddia, saygınlık ve kibir derecesine göre değişiklik gösterebilir.
bilimin tekelinde olduğunu düşündüğü kişilerde yüksek oranlarda görülen bir hastalıktır. ve daha çok dinle ilgili yorum ve çıkarım yaparlar.

etiyolojisi,dini bilginin yetersiz,yanlış ve temelsiz anlatılması ve sadece ailede ve/veya okulda eleştiren insanların olması

prognoz, kişinin kibri ve hayatta karşısına çıkan çıkmazlara göre değişebilir

tedavi, kişi kibrini kenara bırakarak gerçek bilginin peşinde koşmalı
sadece kendini haklı görme ve kendisinin zeki diğer insanların aptal olduğunu sanma da semptomlar arasında vardır. etyolojisinde tüm dünyada cehalet ilk sırada gelmektedir. patofizyolojisinde ise cehaletin yol açtığı cesaretin indüklediği olaylar zinciri vardır.tedavi nedene yöneliktir.en kısa zamanda cehalet giderilmelidir.

içerik kuralları - iletişim