klasik öncesi hukuk dönemi

klasik öncesi hukuk dönemi (m.ö. 150-m.ö.27)
bu dönemde roma sınırları içinde yaşayıp da roma vatandaşı sayılmayan kişilere de uygulanan birçok hukuk kuralı ortaya çıkmıştır. bu kurallardan oluşan ıus gentium (kavimlr hukuku) hukuk sisteminin asıl gelişimi bundan sonraki klasik hukuk döneminde olmuştur.

içerik kuralları - iletişim