Tıbbiyeli Radyo Yayında!

klopidogrel

trombositlerdeki adp p2y12 reseptörlerini irreversible bloke eden antiagregan ilaçlardandır. bir diğeri için (bkz:tiklodipin)

içerik kuralları - iletişim