koagülasyon nekrozu

hücre ve doku çatısının korunduğu ve protein denatürasyonunun hakim olduğu nekroz tipi.
iskemiden kaynaklı, infarktüsle belirgin nekroz. iskemi, beyin hariç tüm dokularda infarktüs yani koagülasyon nekrozu oluşturur, beyinde ise likefaksiyon nekrozundakine benzer bir görüntü oluşturur. likefaksiyon (sıvılaşma) nekrozu da bakteri ve mantar enfeksiyonlarıyla oluşabilen, pü oluşturan bir nekrozdur.

koagülasyon nekrozunun mikroskobik görüntüsünde hücreler "tül perde" ardından bakılıyor gibi görünür. (alttaki resme bakınız.) çünkü bu nekrozda, sitoplazmik proteinler denatüre olarak hücrelere yoğun opak ve eozinofilik bir görüntü verir.çoğunlukla kalp, böbrekler, böbreküstü bezlerinde görülen bir nekroz çeşididir. genellikle alt ekstremitelerde görülen gangrenöz nekroz, koagülasyon nekrozunun bir çeşididir. miyokard infarktüsü de bu çeşittendir.

içerik kuralları - iletişim