komplementer tıp

konvansiyonel tıp ile alternatif tıbbın birlikte kullanılması.
bilime kanıta dayalı tıp sanki eksikmiş de onu alternatif tıp komplemente ediyormuş gibi bir adı olan kavramdır. daha önce alternatif tıp başlığında da yazmıştım, tıbbın alternatifi yahut komplementeri olamaz. bilime dayalı tıp tek gerçektir, çünkü bilime dayalı tıp objektif deneye ve kanıta dayanır. dolayısıyla bilimi ancak bilim komplemente edebilir.
alternatif olsun tamamlayıcı tıp kavramı olsun, bunlar ancak şarlatanlığa yeni bir kılıf aramak isteyenlerin çıkardığı kavramlar. bağımsız çalışmalarla kanıtlanmamış, terapötik etkisi olmayan gayrıilmi yöntemlerle tıp bulandırılamaz. yani biz hekimlerin bu tarz hareketlere prim vermemeye özen göstermemiz gerekir, diye düşünüyorum.

içerik kuralları - iletişim