komünizm ve sosyalizm farkı – Tıbbiyeli Sözlük
komunizm ve soyalizm birbirini destekleyen ideolojiler olduğu için birbiri ile karışmaktadır.

komunizm totaliter bir yönetim şekli iken, sosyalizm eşit geliri hedefleyen ekonomik bir sistemdir. yani birisi yönetim şekli iken diğeri ekonomik bir sistem.tıpkı liberalizm ve kapitalizm gibi.