konçerto

genelde tek bir çalgı ve ona eşlik eden orkestra için yazılmış, sanatçının o çalgıyla ilgili yeteneklerini sergilediği eserlere verilen isim.
kilise müziğinden doğduğu da söylenir, koro olarak söylenen ilahiler ilk konçertolar sayılabilir

içerik kuralları - iletişim