konjenital diyafragma hernisi

abdominal yapıların,diyafragmadaki konjenital defektlerden torakal kaviteye herniasyonudur.
herniasyon; diyaframın sol/sağ posterolateral bölgerlerinden olduğunda bochdalek hernisi, sternumun hemen arkası veya çevresinden olduğunda morgagni hernisi, centrum tendineum üzerinden olduğunda santal herni adını alır.
herni akciğerleri sıkıştırdığı için pozitif basınçlı ventilasyon kontrendikedir. takipli olmayan annenin doğumunda bebekte solunum sıkıntısı varsa mutlaka herni yönünden de araştırmak akılda tutulmalı.
hastanede takipli olmayan suriyeli bi annenin doğumunda bebek malesef herni bilgisi pediatristlerde olmadığı için 20dk pozitif basınçlı ventilasyon nedeniyle ex oldu. kadın doğum hocasına malpraktis davası açıldı bu yüzden.

içerik kuralları - iletişim