kontüzyon

derinin bütünlüğünü bozmayan darbelerle oluşan yaralanma künt travma. kontüzyon; deri ve altındaki katmanlarda ezik, çürük, bere gibi lezyonlara yol açar.

içerik kuralları - iletişim