insanların en yaygın iletişim şekli, çıkardıkları seslerle oluşturdukları iletişim şeklidir.
konuşma bozuklukları ise, ses çıkaramama ile çıkan seslerin anlamsızlığı arasındaki uzun bir çeşitlilikte karşılık bulan, sessel iletişim kusurudur.
bu durum karşımıza, beyindeki konuşma merkezi problemleri (motor-duysal-iletim tipi afaziler), gırtlak (larynx) yapı ve fonksiyon bozuklukları, dil (lingua) yapı ve fonksiyon bozuklukları ve aksan bozuklukları gibi geniş bir yelpazede, karşımıza çıkmaktadır.
konuşama bozuklukları terapileri oldukça yaygın merkezlerde yapılmaktadır.
aslolan sebebe yönelik tedavidir.
örneğin motor tipi afazi (broca), duysal tip afazi (wernicke) ve ileti tipi (fasciculus arcuatus), larynx sinirleri (n. vagus ve dalları), dil siniri (n. hypoglossus) kaynaklı hasarların terapisi ve tedavisi çok olası değildir.
geriye sorun kaynağının çok az bir kısmı kalıyor!
acaba bu merkezler, sadece geriye kalan bu kaynak üzerinde mi duruyorlar!!!
(bkz:broca afazisi)
(bkz:wernicke afazisi)