kreşendo-dekreşendo

kreşendo müzikte sesin şiddetlenmesi, dekreşendo ise incelmesi anlamındadır. tıpta aort darlığında duyulan sistolik ejeksiyon üfürümünü tanımlamak için kullanılır. yani sistolde önce şiddetlenen sonra incelen bir üfürüm duyulur. bu nedenle baklava şeklinde olarak tarif edilir ses. en iyi aort odağından dinlenir.

içerik kuralları - iletişim