kutadgu bilig

yusuf has hacip tarafından yazılmış, türklerin islam'ı kabul ettikten sonra ki yazılan ilk eser.

akıcı giden ama 6645 beyit olup okuması biraz uzun süren doğu klasiklerindendir. kutadgu bilig'in anlamı "mutluluk veren bilgi"dır.

eser türklere ait olmasına rağmen, mirasımıza sahip çıkamadığımız için orijinal nüshaları bizde bulunmayan eserdir.

aruz'un ilk kullanıldığı eserdir.

4 karakter vardır:
1) küntogdı: hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder;
2) aytoldı: vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder;
3) ögdülmiş: vezirdir ve aklı temsil eder;
4) odgurmış: akibeti/kanaati temsil eder.

doğu klasiklerini okumaya kutadgu bilig'le başlanması kanaatindeyim.
6.sınıf yazılı sorusuydu.

içerik kuralları - iletişim