libido

freud'a göre, kişiyi keyif verici düşüncelere ve davranışlara doğru harekete geçiren psişik enerji.
sigmund freud'da bu kavram cinsellik temelli iken carl gustav jung'da ise daha geniş kapsamlıdır. jung, libidoyu kabaca insan psişesinin enerjisi olarak görür. freud'da kişinin psikoseksüel gelişiminde belirli evrelerde yoğunlaşan cinsellik ağırlıklı bir enerjidir libido. jung'da ise kişiliğin gelişiminde, kendiliğe ulaşmak için geçilen aşamalarda, hayata devam etmeyi sağlayan bütün işlerde var olan yaşam enerjisidir, durağan olmayan kendini düzenleyen psişenin enerjisidir.

bu farklılık bu iki büyük psikiyatristin psikolojilerinin arasındaki en büyük farklılıktır fikrimce. freud'un cinselliği ağır bastıran libido tanımı ve jung'un daha kapsamlı olan libido tanımı psikolojilerini de aynı şekilde ayırır. freud daha keskin ve dogmatik davranır psikolojisinde, jung ise daha geniş davranır onda keskinlik yoktur çift yönlü kavramlar vardır. ( arketip, kolektif bilinçdışı gibi.) bu ayırımların üzerinde iki doktorun hastaları ve yaşamları da etkilidir tabii ki. mesela jung mitolojiyle ve okült fenomenlerle daha fazla ilgilenmiş, gezginlik de yapmıştır ve çocukluğunda bir dizi dini tecrübeden geçmiştir. bu da analitik psikolojinin içeriğini etkilemiştir. freud ise daha katı bir baba figürü olduğu için bu kadar geniş davranmayarak keskin bir psikoloji olarak psikanalizi sunmuştur. bu arada jung bir psikoanalizci değildir, o akımdan kendi isteğiyle ayrılmıştır, freud'la araları açılmıştır freud'un bu katılığından dolayı.

içerik kuralları - iletişim