linç kültürü

sosyal medyanın etkisiyle artık her gün karşılaştığımız, yüksek kortikal işlevleri olmayan bir kitlenin yaşam tarzı ve kendini ifade biçimidir.
kurban ayini kültürü. linç edilecek kişi sanki kutsanmak için kurban bir bakire gibidir. insanlar kendilerinden geçerler, bir esrime durumu oluşur. kolektivite içinde bireyliklerini kaybederler, kendilerinden olanların yanında. oysa kurban edilen de kendilerinden farksızdır. kurban etme işlemi biter, lider kanı üstüne döker ve kutsallık kazanır. favoriler gelir, beğenmeler, takipçiler. sorun şuradadır ki, linç kültürü ilkel bir zamanda ve ilkel olmayan insanlar tarafından gelişmiş ilkelden de beter bir kültürdür, işleri daha beter hale getirmekten başka bir işe yaramaz.

içerik kuralları - iletişim