lipoid nefroz

namı diğer minimal değişim hastalığı/ podosit hastalığı
ışık mikroskobunda bulgu vermeyen hastalıktır.

içerik kuralları - iletişim