lokman hekim – Tıbbiyeli Sözlük
Kuranda ve halk hikayelerinde adı geçen hikmet sahibi olduğuna inanılan kişilik. Ölümsüzlük iksirini bulup formülünü kaybettiği söylenir.
tabiplerin piridir. sonradan özgürlüğüne kavuşmuş bir köle olduğu rivayet edilir. peygamber olup/olmadığına yönelik muhtelif görüşler olsa da islam alimlerince genel kanı peygamber olmadığına yöneliktir.rüyasında gördüğü ölümsüzlük formülünü köprüden geçerken düşürdüğü ya da yağmurda silindiği söylenir.şarkılara da konu olmuştur. (bkz:karadır kaşların ferman yazdırır)