m. quadriceps femoris – Tıbbiyeli Sözlük
uyluk ön yüz kasıdır. dört başlı olup bacağın ekstensiyonunu sağlar.

m. rectus femoris (uyluk fleksiyonunu yapar)

m. vastus intermedius (derinde yer alır)

m. vastus lateralis (kasın en büyük bölümü)

m. vastus medialis

(bkz:mm. femoris)
vücudun hacimce en büyük kası. gluteus maximus en büyük değil, en kalın olandır. kasın kalınlığına da fizyolojik kesitine bakılarak karar verilir.
Quadratus femorisle karıştırılmaması gerekir.

Ki anatomi uygulamalarında canınız yanmasın.

Quadratus olum dört kenarlı demek..