Tıbbiyeli Radyo Yayında!

mahiyet

asıl, esas, nitelik, vasıf anlamlarına gelen arapça kökenli sözcük.

içerik kuralları - iletişim