Tıbbiyeli Radyo Yayında!

maiyet

üst görevde bulunanın yanında bulunan alt kademedeki kişiler anlamında kullanılan sözcük.

içerik kuralları - iletişim