makro iktisat – Tıbbiyeli Sözlük
az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgilenen iktisat alt disiplini. temel kavramlar olarak toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım gibi kavramlar ön plana çıkar. ülke ekonomisi ve global çaptaki ekonomilerin değerlendirilmesi de makro iktisatla ilişkilidir. istihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi gibi terimler makro iktisatta incelenir.