mantık – Tıbbiyeli Sözlük
İslam alimleri tarafından da çok sıkı çalışılan ve günümüzde evrim geçirse de hâlâ aşırı önemli olan bir disiplin.

Şu an medreselerde hâlâ mantık ilmi verilir ama eski modelle sanırsam.

Benim de kişisel olarak çok sevdiğim bir alandır mantık. Bugün (bkz:Atatürk sayesinde Atatürk'ü eleştirme hakkına sahipsiniz) başlığını ve yazdığımın sağlam eksi aldığını gördüm.

Bu safsataya inanan birçok insan var demek ki burda da. Safsata deyince çıldıranların Şu linki okumalarını rica ediyorum. Bir insanın üç roman okumasındansa bu sayfayı okuyup anlayıp bilimsel yaklaşımın ne demek olduğunu anlamasını yeğlerim.

Doğruluk değeri 0 olan bir önermeden yola çıkarak ortaya konulan tüm önermeler 0'dır. 0 ve ... Boş alana ne getirirsek getirelim bu önerme yanlış, çelişki, contradiction.

X y= 5 ise x=2 y=3'tür. Mesela bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Çünkü daha birçok ihtimal var.

Önerme doğruluğu yanlışlığı kanıtlanabilecek cümlelere denir. Atatürk bizi kurtardı cümlesi aslında önerme bile olamaz. Olsa olsa inanç olur. Eğer bunu kanıtlamaya çalışacaksanız sonsuz ihtimal arasından kemal olmasa benim daha iyi bir yaşam sürdüğüm hiçbir ihtimalin olmadığını ispatlamanız lazım.

Eğer yok inançsa da 21. Yy'da kendi bâtıl inancınızı başkalarının üzerine uygulamaya çalışan faşistlersiniz demektir. Dinde zorlama yoktur diyen İslam şeriatına sizin aslında dil uzatacak yüzünüzün olmaması lazım.


Edit: Abicim canim cicim birtanem sen neymissin oyle gozunun kaymagini yedigim seni hafife almak gibi bir hata yaptiysak kusurumuza bakma yarin bana validity, principle of explosion, proof felan gelme gelsen de yavas sakin halim selim gel seni rahat rahat cozebileyim sayin agzini burnunu yedigim(*)
Dilin matematik kesinliğiyle işlemesidir. Dilsel veya linguistik zekanın matematiksel zekayla kardeş olduğunu gösteren bir bilimdir. Sözelci denilen yaygın bir ithaf vardır, sayısaldan anlamayan insanlar için kullanırlar. Oysa matematikten anlamayan sözelci olamaz, mantık bilmeyen dilden de sözel bilimlerden de anlamaz. Türkiye'de sözel bilimler neden gelişmiyor veya rağbet görmüyor sorularının cevabı da buradadır.
geniş anlamı içinde, öncül ya da öncüllerden bir sonuca giden akıl yürütmenin yapısıyla ilkelerini konu alan bilim dalı. düzgün düşünme, doğru düşünme kurallarının ve formlarının bilgisi olarak mantık, bir şeyin başka bir şeyden çıktığı ya da başka bir şeyin sonucu olduğu bağıntıları inceleyen formel disiplini ifade eder.

Söz konusu olan, konu alınan akıl yürütme türüne göre, farklı mantıklardan söz edilebilir. Buna göre, tümdengelimsel akıl yürütmeyi konu alan mantığa dedüktif, tümevarımsal akıl yürütmeyi konu alan mantığa tümevarımsal, pratik akıl yürütmeye dayanan mantığa ise deontik mantık adı verilir.

mantık daha dar bir çerçeve içinde, geçerli akıl yürütmenin koşulları ya da doğru çıkarımın yapısı ve ilkeleriyle meşgul olan disipline karşılık gelir. Başka bir deyişle, geçerli akıl yürütmeyi konu alan, geçerli akıl yürütmenin sistemleştirilmesini amaçlayan mantık, konusunun içeriği değil de, formu üzerinde yoğunlaştığı için formel mantık ve felsefi mantık olarak ikiye ayrılır.

argüman ya daakıl yürütmenin içeriğiyle değil de, formuyla ilgilenen mantığı özel bir disiplin haline getiren veya sistematize eden kişi, aristoteles'tir. O, Frege ile başkalarının oldukça güçlü modern mantık sistemleri kurduğu yirminci yüzyıla kadar egemen olan ilk mantık sistemini kurmuştur. Aristoteles kendi mantık eserlerine analitik adını vermişti; oysa bugün mantık ikiye ayrılmaktadır: formel ya da sembolik mantık ile felsefi mantık. formel mantık kapsamı içinde, modern mantık önermeler mantığıyla yüklemler mantığının gelişimine bağlı olarak varlığını devam ettirmektedir. felsefi mantık ise önerme, anlam, yanlışlık, doğruluk, gerektirme, zorunluluk, vs., kavramları inceler.

formel mantığın en önemli işlevi, çeşitli konuları aksiyomatize etmek, geçerli çıkarım kalıplarını sınıflamaktır. söz konusu formel mantık "ve", "ya da", "ise" gibi eklemlerle birleştirilen önermeleri konu alan önermeler mantığıyla, farklı önerme türleri arasında bir ayırım yapan yüklemler mantığından oluşurken, felsefi mantık formel mantıkta geçen kavramları analiz eder.

düşünce tarihinde mantığın farklı kullanımlarıyla da karşılaşılır. Söz gelimi hegel, kendi felsefesine mantık sistemi adını vermişti. fakat hegel için mantık, statik ve formel açıdan geçerli bir dedüksiyon sistemi değildi. Mantık daha ziyade bir kategorinin, kendisinden çelişiği olarak çıkan başka bir kategoriyi gerektirdiği düşünce hareketiyle ilgili olmak durumundaydı. bu kategoriler, kendisinde başka gelişme evrelerine zemin hazırlayan daha yüksek bir bütün içinde bir birliğe doğru hareket eder. işte bu, hegel'in gözünde tezden antiteze ve daha sonra da senteze doğru olan temel mantıksal süreçtir. kavramları birbirine bağlayan bu dinamik süreç hegel'in mantığının konusunu oluşturmaktır.

(bkz:mantıkçı empirizm)
(bkz:mantıkçılık) : (bkz:lojisizm)
(bkz:mantıkçı pozitivizm)
(bkz:mantık felsefesi)
(bkz:mantık öncesi düşünce)
(bkz:mantıksal atomculuk)
(bkz:mantıksal analiz)
(bkz:mantıksal değişmez)
(bkz:mantıksal doğru)
(bkz:mantıksal düşünce)
(bkz:mantıksal form)
(bkz:mantıksal içerme)
(bkz:mantıksal indirgemecilik)
(bkz:mantıksal karşıtlık) : (bkz:gerçek karşıtlık)
(bkz:mantıksal kesinlik)
(bkz:mantıksal kiplik) : (bkz:kiplik)
(bkz:mantıksal paradoks)
(bkz:mantıksal zorunluluk)
(bkz:mantıkta devrim)
(bkz:mantık yanlışları)

(1 Aralık 2014 tarihinde odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmiş olan saygıdeğer akademisyen sayın ahmet cevizci'nin kaleme aldığı paradigma felsefe sözlüğünden alıntıdır. Kendisini saygı ve sevgi ile anıyorum.)
Mantık, düşünme sürecinde doğru sonuçlara ulaşmak için kullanılan bir akıl yürütme ve akıl yürütme yöntemidir. Mantık, prensipler, kurallar ve önermeler aracılığıyla, çıkarımların ve argümanların geçerliliğini ve doğruluğunu değerlendirir. Temel amacı, tutarlılık, doğruluk ve geçerlilik ilkelerine dayanarak mantıklı sonuçlara ulaşmaktır. Mantık, felsefe, matematik, bilgisayar bilimi ve diğer birçok alanda önemli bir rol oynar.

bu çerçevede
(bkz:numeroloji)

Numeroloji, sayıların insan yaşamına ve evrene olan sembolik anlamlarına dayalı bir inanç ve uygulama sistemidir. Bu sistem, kişinin doğum tarihi, ismi veya diğer sayısal değerleri analiz ederek, kişinin karakterini, yeteneklerini, ilişkilerini ve geleceğini yorumlamayı amaçlar. Numeroloji, sayıların evrensel bir dil olduğuna inanır ve insanın yaşamındaki olayları anlamlandırmak için bu sayısal sembollerin kullanılmasını önerir.
bkz: numeroloji raporu