Tıbbiyeli Radyo Yayında!

megaloblastik anemi

megaloblast denilmesi kemik iliğindeki kök hücrelerin normalden çok büyük olmasını ifade eder. bu da perifere makrositoz olarak yansır. çoğunlukla b12 ve folik asit eksikliğine bağlı görülür. her makrositozun altında megalobilastik anemi var ifadesi de yanlış olur.
periferik kanda makrositik eritrosit
morfolojisi, kemik iliğinde ise megaloblastik değişiklikler ile karakterize bir anemidir.
megaloblastik anemide, değişikliklerin en sık görülen nedeni dna sentezi için
gerekli olan vitamin b12 (kobalamin) ve folatın eksikliğidir.
periferik yaymada makroovalositler ve hipersegmente nötrofiller görülür, anizositoz ve poikilositoz durumları vardır. makrositer anemilerin alt grubu olduğu için mcv değeri 100'den fazladır ama genellikle 120'nin üzerinde bulunur.

içerik kuralları - iletişim