mental retardasyon

kısaca, mr.
zeka fonksiyonları normal bireye göre daha az olan kişileri tanımlamaktadır.
kimi zaman hasta yakınlarının bu tanıma uyan davranışlarda bulunulduğu da aşikardır.

içerik kuralları - iletişim