meritokrasi

yönetim gücünün üstün özellikler taşıdığı ve yetenekli olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırıldığı yönetim biçimi. toplumda özellikle kamu idaresinde bilgili ve başarılı insanların seçilmesi, yükselmelerinin de kayırma olmadan yeteneklerine göre yapılması amaçlanır.

beş temel prensibi bulunmaktadır.
1- ırk kayırmacılığına hayır
2- eş, dost, akraba, yandaş, fikirdaş vs. kayırmacılığına hayır
3- din, cinsiyet, yaş vb. ayrımcılığa hayır
4- fırsat eşitliği
5- ödülün liyakata mahsus olması

osmanlı'daki devşirme sistemi buna örnek olarak gösterilebilir.

ülkemizdeki mevcut sistemin ne olduğu bilinmez ama meritokrasi olmadığı kesin swh
liyakati esas alan yönetim biçimi

içerik kuralları - iletişim