metiv

metionin,treonin,izölosin ve valinin baş harflerinden oluşan 4 adet aminoasidi kısalttiğım kelimecik.bu 4 aminoasid ayni tek karbon sayılı yağ asitleri gibi metabolizmaya metilmalonik asitin de yer aldığı tepkimeler zinciri ile süksinil koadan katılırlar.ayni zamanda bu 4 aminoasidin metabolize edilmesi için b12 vitaminin aktif formu olan adenozilkobalamin gerekir.

içerik kuralları - iletişim