mikrozom

ultrasantrifugasyon yöntemi ile hücrenin organellerine ayrılması sırasında elde edilen endoplazmik retikulum parçacıkları.
monooksijenaz enzim sistemi yani sitokrom p450 enzimi mikrozomda bulunur.

(bkz: ksenobiyotik)
(bkz: detoksifikasyon)
(bkz: faz 1 reaksiyonları)
(bkz: faz 2 reaksiyonları)
(bkz: hidroksilasyon)

içerik kuralları - iletişim