görsel
aydın ilinde tarihi bir şehirdir. bugünkü balat köyünün yakınlarında yer alır (muhtemelen balat, milet sözünden gelmiştir).
antik çağda batı anadolu'nun en önemli kentlerindendir.
*hititler tarafından kurulmuş, sonradan luwiler veya karyalılar da gelmiştir.
*sonra pre-hellenistik dönemde iyon şehri oldu.
*ünlü thales buralıdır. ayrıca anaksimandros ve anaksimenes'in de memleketidir. bu üçlüye felsefede milet ekolü denir.
*miletliler anadoluda ve kırım'da koloniler kurmuşlardı.
*roma devrinden sonra önemi gittikçe azaldı. bir zamanlar deniz olan kısımları doğal olarak kara ile doldu ve kıyı şeridi uzaklaştı.