mircea eliade

1907 romanya/bükreş doğumlu dinler tarihçisi.çalışmaları ufuk açıcıdır, henüz iki kitabını okumama rağmen bana çok şey katmıştır.

dinin toplumdaki ve tarihteki yeri üzerine çalışmaları vardır. şamanizm, mitler rüyalar ve gizemler, ebedi dönüş miti, arayış, dinsel inançlar ve düşünceler tarihi, mitlerin özellikleri, dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu, okültizm büyücülük ve kültürel modalar, simgeler ve semboller gibi kitapları vardır.

alfa yayınlarından çıkan dinler tarihine giriş kitabını tavsiye ederim. yine aynı yayından girişin devamı ve detaylı hâli niteliğinde üç ciltlik eseri de tavsiye ederim. doğu batı yayınlarından çıkan eserlerini de tavsiye ederim, henüz okumasam da elimde var ve inceledim. merak eden olursa metis yayınlarından çıkmış matmazel christina isimli bir romanı da vardır. muhtelif yayınevlerinden çıkmış edebi eserleri de vardır bunların dışında.

içerik kuralları - iletişim